CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRƯỜNG THCS ĐINH TRANG HÒA II

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (11 bài)

Thông tư 26/BGD- ĐT về BDTX

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 26 /2012/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục...


BÀI GIẢNG  (3 bài)

TƯ LIỆU  (3 bài)

GIÁO ÁN  (24 bài)

ĐỀ THI  (8 bài)

Thành viên tích cực
Avatar
Cao Trung Tư
Điểm số: 12

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu